Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

GESCHIEDENIS VAN DE ADOLFS HOEVE IN HOOFDDORP

Pieter Mereboer ( 1819-1870 ) uit Abbekerk werd in 1862 de eerste bekende bewoner van de boerderij op kavel GG5. Hij kwam met zijn vrouw Maartje Heen en Weer ( 1825 ).

Op de namenlijst van burgemeester Amersfoordt wordt de hoeve genoemd ADOLFSHOEVE.

In 1876 komt er een nieuwe bewoner op de Adolf'shoeve in de persoon van Huibert van Dalen ( 1837 - 1907 ) geboren te Giessen, met zijn vrouw Wilhelmina van Arkel ( 1836 - 1913 ).

De boerderij is een stolpboerderij die in 1898 afbrandde. Er werd een nieuwe boerderij gebouwd van het Zuid Hollandse model, een grote hoge landbouwschuur met een kleiner woonhuis ervoor. Een robuuste voorgevel waarbij onder de nok in een halve cirkel de naam "Adolfs Hoeve 1898" is aangebracht.

In het verleden was het schuurdak nog een niveau hoger, naar het Haarlemmermeerse model voor graanberging. Aangezien dit door de veranderde oogsttechniek overbodig was geworden werd dat extra hoge dak in 1977 verwijderd.

Adriaan Cornelis van Nieuwenhuyzen ( 1858 - 1921 ) uit Dinteloord vestigde zich in augustus 1885 in de Meer. Hij werd ingeschreven op GG5 met zijn vrouw Lijntje Antonetta Burgers ( 1861 - 1920 ).

Meeuwis Jacobus van Nieuwenhuyzen ( 1894 - 1957 ) met echtgenote Lijntje Maria Breure ( 1905 - 2002 ), volgde zijn vader, Adriaan Cornelis, op als boer en eigenaar op Adolf's Hoeve.

Het gemengde bedrijf werd omgebouwd tot volledige akkerbouw, met ongeveer 15 werkpaarden. Vee werd er niet meer gehouden, maar wel één koe voor de melk.

De naam Adolf's Hoeve deed in de oorlogsjaren menige voorbijganger de wenkbrauwen fronsen. De naamgever kon natuurlijk niet bevroeden wat deze naam nog eens zou veroorzaken in de wereld.

Na het overlijden van Meeuwis heeft zijn weduwe het bedrijf voortgezet tot het huwelijk van zoon Leendert Adriaan van Nieuwenhuyzen ( 1932 - 1994 ) met Adri Knipper ( 1937 ).

Zij werden ook de nieuwe bewoners op de Adolf's Hoeve.

Momenteel woont de vierde generatie van Nieuwenhuyzen, in de persoon van Mees, getrouwd met Judith van Houwelingen, op de boerderij.

Achter op het erf staat nog een oude houten zwart geteerde wagenschuur uit de beginperiode van de polder. Hoog opgaande bomen en een kleine fruitboomgaardnaast de boerderij geven het geheel een lommerijk aanzien.